s

Usługi Geodezyjne

Rozgraniczenia i opracowania
By: admin - 07 kwietnia 2012 - Komentowanie nie jest możliwe

ROZGRANICZENIA Czynność de vacto wykonywana przez organ ( wójta, burmistrza, prezydenta) na wniosek strony polegająca na odtworzeniu granic lub próby likwidacji sporów granicznych. Wykonywana jest przez geodetę uprawnionego, upoważnionego z imienia i nazwiska przez [...]

Inwentaryzacje i podziały
By: admin - 07 kwietnia 2012 - Komentowanie nie jest możliwe

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH Każdy budynek czy wykonane przyłącze podlega wytyczeniu, a po jego wybudowaniu, inwentaryzacji powykonawczej. Czynność ta ma na celu naniesienie na mapy państwowego zasobu geodezyjnego tych obiektów. Inwestor chcąc [...]

Wytyczenia
By: admin - 07 kwietnia 2012 - Komentowanie nie jest możliwe

WYTYCZENIA BUDYNKÓW Czynność tą wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Ma on wyznaczyć na gruncie położenie obiektu budowlanego, przyłącza, ogrodzenia. Do wytyczenia można przystąpić w chwili kiedy jest opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę. [...]

Mapy
By: admin - 07 kwietnia 2012 - Komentowanie nie jest możliwe

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa w oparciu o którą, projektant wykona projekt różnego rodzaju budynków, uzbrojenia podziemnego itp. Przed zleceniem wykonania mapy np. pod projekt budynku warto uzyskać informacje o miejscu [...]

Nasze usługi

Inwentaryzacje i podziały

Inwentaryzacje i podziały

Kwiecień 07, 2012
Mapy

Mapy

Kwiecień 07, 2012
Wytyczenia

Wytyczenia

Kwiecień 07, 2012
Rozgraniczenia i opracowania

Rozgraniczenia i opracowania

Kwiecień 07, 2012