Podziały

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Zaliczamy je do czynności prawnych, które są objęte odrębnym zakresem uprawnień geodezyjnych. Podziału nieruchomości można dokonać za zgodą właściciela. Co do sposobu podziału, istotne są zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie podziału jest czynnością złożoną, wymagającą wiedzy, umiejętności a także doświadczenia od geodety. Oprócz wykonania czynności na gruncie (okazania granic działki dzielonej, wyznaczenia granic podziału, zakopania graniczników), geodeta dokonuje oceny istniejących dokumentów prawnych posiadanych przez właściciela, znajdujących się w zbiorach dokumentów w organie prowadzącym ewidencję gruntów, Księgach Wieczystych, często czynności na gruncie poprzedzają pomiary kontrolne. Końcowym efektem pracy geodety i dokumentem obrazującym wykonaną pracę jest mapa z podziałem i rejestrem nowych działek. Przy zlecaniu do wykonania podziału „księgowy” nie zawsze jest dobrym doradcą. Wykonanie podziału, ze względu na złożoność oraz obwarowania prawne wynikające z przepisów, jest czynnością czasochłonną.