Geodezja — 07 kwietnia 2012
Rozgraniczenia i opracowania

ROZGRANICZENIA

Czynność de vacto wykonywana przez organ ( wójta, burmistrza, prezydenta) na wniosek strony polegająca na odtworzeniu granic lub próby likwidacji sporów granicznych. Wykonywana jest przez geodetę uprawnionego, upoważnionego z imienia i nazwiska przez organ do wykonania w jego imieniu czynności rozgraniczeniowych na gruncie. Praktycznie ostatnia możliwość rozstrzygnięcia różnicy zdań sąsiadów co do przebiegu granic pomiędzy ich działkami w trybie administracyjnym, później pozostaje sąd.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Usługa polega na zapewnieniu pełnych zapotrzebowań firm budowlanych w celu wytyczeń inwentaryzacji oraz zachowania zgodności z projektem wznoszonego obiektu i zachowania geometryczności budowli.

OPRACOWANIE GEODEZYJNE PROJEKTÓW

Usługa polega na określeniu współrzędnych geodezyjnych X,Y położenia w terenie projektowanych obiektów. (Czasem konieczne już na etapie uzgodnienia projektu w ZUD).

Geodezja - inne nasze podstrony...

Share

About Author

admin