Rozgraniczenia

ROZGRANICZENIA

Czynność de vacto wykonywana przez organ ( wójta, burmistrza, prezydenta) na wniosek strony polegająca na odtworzeniu granic lub próby likwidacji sporów granicznych. Wykonywana jest przez geodetę uprawnionego, upoważnionego z imienia i nazwiska przez organ do wykonania w jego imieniu czynności rozgraniczeniowych na gruncie. Praktycznie ostatnia możliwość rozstrzygnięcia różnicy zdań sąsiadów co do przebiegu granic pomiędzy ich działkami w trybie administracyjnym, później pozostaje sąd.