Archive for 'Tag Archives: 'rozgraniczenia''

Rozgraniczenia i opracowania

Rozgraniczenia i opracowania

ROZGRANICZENIA Czynność de vacto wykonywana przez organ ( wójta, burmistrza, prezydenta) na wniosek strony polegająca na odtworzeniu granic lub próby likwidacji sporów granicznych. Wykonywana jest przez geodetę uprawnionego, upoważnionego z imienia i nazwiska przez organ do [...]