Archive for 'Tag Archives: 'usługi geodezyjne''

Rozgraniczenia i opracowania

Rozgraniczenia i opracowania

ROZGRANICZENIA Czynność de vacto wykonywana przez organ ( wójta, burmistrza, prezydenta) na wniosek strony polegająca na odtworzeniu granic lub próby likwidacji sporów granicznych. Wykonywana jest przez geodetę uprawnionego, upoważnionego z imienia i nazwiska przez organ do [...]

Mapy

Mapy

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa w oparciu o którą, projektant wykona projekt różnego rodzaju budynków, uzbrojenia podziemnego itp. Przed zleceniem wykonania mapy np. pod projekt budynku warto uzyskać informacje o miejscu z którego [...]