Inwentaryzacje

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW

I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Każdy budynek czy wykonane przyłącze podlega wytyczeniu, a po jego wybudowaniu, inwentaryzacji powykonawczej. Czynność ta ma na celu naniesienie na mapy państwowego zasobu geodezyjnego tych obiektów. Inwestor chcąc zgłosić zakończenie budowy będzie zobowiązany przedłożyć stosowne dokumenty a wśród nich mapa z inwentaryzacji powykonawczej. Równie ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością wykonania inwentaryzacji (szczególnie w przypadku urządzeń podziemnych) jest pewność, że znajdą się one na mapach wykonywanych na potrzeby innych inwestycji. Pozwoli to na ustrzeżenie się przed ich zniszczeniem, możliwością odtworzenia jego przebiegu po latach (awaria) a w przypadku zniszczenia pozwoli na żądanie odszkodowania. Inwentaryzacja odpowiada także na bardzo istotne pytanie czy obiekt jest wykonany zgodnie z projektem. Odstępstwa od projektu mogą być kosztowne.