Mapy

MAPY DO CELÓW PRAWNYCH

Najprostszym przykładem mapy do celów prawnych jest wyrys z mapy ewidencyjnej, który wydawany jest za stosowną opłatą przez organ prowadzący ewidencję gruntów. Jeżeli jednak notariusz lub sędzia powie że niezbędne jest wykonanie mapy do celów prawnych to należy szukać geodety uprawnionego który podejmie się wykonania takiej mapy. W zależności od istoty sprawy mapa może być mniej lub bardziej pracochłonna, bardziej przypominać wspomniany wyrys z mapy ewidencyjnej bądź mapę podziału działki. Mogą one być niezbędne do uregulowania spraw związanych z uzyskaniem tytułu własności, ujawnienia naniesień budowlanych w KW, regulacji stanów prawnych nieruchomości itp.

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa w oparciu o którą, projektant wykona projekt różnego rodzaju budynków, uzbrojenia podziemnego itp. Przed zleceniem wykonania mapy np. pod projekt budynku warto uzyskać informacje o miejscu z którego będzie możliwe wykonanie przyłączy wody, kanalizacji, prądu, gazu itp. Jest to istotne szczególnie wtedy gdy w bezpośrednim sąsiedztwie działki brak jest tych urządzeń. Pozwoli to na opracowanie mapy, która posłuży do zaprojektowania wszystkich niezbędnych urządzeń. Wykonanie jednej mapy do zaprojektowania wszystkich elementów składowych inwestycji może obniżyć koszty.