Wytyczenia

WYTYCZENIA BUDYNKÓW

Czynność tą wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Ma on wyznaczyć na gruncie położenie obiektu budowlanego, przyłącza, ogrodzenia. Do wytyczenia można przystąpić w chwili kiedy jest opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę. Geodeta zobowiązany jest dokonać w dzienniku budowy stosowny wpis informujący o tym fakcie.

WYTYCZENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

Czynność tą wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Ma on wyznaczyć w terenie trasę przebiegu tyczonego urządzenia oraz ewentualne kolizje (skrzyżowania) z innymi znajdującymi się pod ziemią urządzeniami. Do wytyczenia można przystąpić w chwili kiedy jest wydane pozwolenie na budowę i opracowany projekt. Geodeta zobowiązany jest dokonać w dzienniku budowy stosowny wpis informujący o tym fakcie. Odstępstwa od projektu mogą być kosztowne.