Archive for 'Geodezja'

Rozgraniczenia i opracowania

Rozgraniczenia i opracowania

ROZGRANICZENIA Czynność de vacto wykonywana przez organ ( wójta, burmistrza, prezydenta) na wniosek strony polegająca na odtworzeniu granic lub próby likwidacji sporów granicznych. Wykonywana jest przez geodetę uprawnionego, upoważnionego z imienia i nazwiska przez organ do [...]

Inwentaryzacje i podziały

Inwentaryzacje i podziały

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH Każdy budynek czy wykonane przyłącze podlega wytyczeniu, a po jego wybudowaniu, inwentaryzacji powykonawczej. Czynność ta ma na celu naniesienie na mapy państwowego zasobu geodezyjnego tych obiektów. Inwestor chcąc zgłosić zakończenie [...]

Wytyczenia

Wytyczenia

WYTYCZENIA BUDYNKÓW Czynność tą wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Ma on wyznaczyć na gruncie położenie obiektu budowlanego, przyłącza, ogrodzenia. Do wytyczenia można przystąpić w chwili kiedy jest opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę. Geodeta zobowiązany [...]

Mapy

Mapy

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa w oparciu o którą, projektant wykona projekt różnego rodzaju budynków, uzbrojenia podziemnego itp. Przed zleceniem wykonania mapy np. pod projekt budynku warto uzyskać informacje o miejscu z którego [...]